AWC สร้างความมั่นใจ-สุขอนามัย คุมเข้มศูนย์การค้า-อาคารสนง.

HoonSmart.com>>กลุ่มแอสเสท เวิรด์  คุมเข้ม  ศูนย์การค้า-อาคารสำนักงาน เพื่อความปลอดภัย-สุขอนามัยผู้ใช้บริการ

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น (AWC) ได้เตรียมความพร้อมป้องกันอย่างเคร่งครัด ให้ทุกศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานในกลุ่ม ประกอบด้วย โครงการเอเชียทีค , เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, ศูนย์การค้าเกทเวย์ (สาขา เอกมัย และ บางซื่อ), ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ (สาขา ประตูน้ำ, งามวงศ์วาน และเชียงใหม่), ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว,

ศูนย์การค้าโอพี เพลส, โครงการตะวันนา บางกะปิ และ อาคารสำนักงาน (เอ็มไพร์ ทาวเวอร์, แอทธินี ทาวเวอร์, อาคาร 208 วายเลส โร้ด และอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์)

ดำเนินมาตรการดูแลและป้องกันโรคอย่างเข้มงวด ในจุดสำคัญที่มีโอกาสเกิดการสัมผัสและเสี่ยงต่อการติดต่อ ให้ทุกศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานในเครือฯ ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้ใช้บริการ ผู้เช่า และพนักงานในกลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือในจุดหลักๆ ทั่วศูนย์ฯ และอาคารสำนักงาน โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกหลัก และจุดที่มีปริมาณคนหนาแน่น

2. ทำความสะอาดพื้นที่ทั่วศูนย์ฯ และอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครึ่งชั่วโมง

3. พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในลิฟท์ทุกครึ่งชั่วโมง

4. ตรวจตราสบู่และกระดาษสำหรับล้างมือในทุกห้องน้ำให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน

5. ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์จุดให้บริการเจลล้างมือภายในศูนย์ฯ และอาคารสำนักงาน