มูลนิธิเอสซีจี มอบอุปกรณ์ลาดตระเวนแก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนโครงการ “HANDS FOR HEROES รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ปีที่ 2 ส่งมอบอุปกรณ์ลาดตระเวน ให้ธัญญา เนติธรรมกุล  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อมอบแก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ในสังกัดสำนักงานอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงานอุทยานแห่งชาติ และสำนักป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่าจำนวน 3,868 ชุด มูลค่า 3.5 ล้านบาท