ส่งออกธ.ค.หดตัว 1.28% ทั้งปี -2.65%

HoonSmart.com>>ส่งออกเดือนธ.ค.หดตัว 1.28% ใกล้เคียงตลาดคาดการณ์ รวมทั้งปี 2562 ติดลบ 2.65% นำเข้า -4.66% ดุลการค้าเกินดุล 9,604.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ธ.ค.ลดลงจากเดือนก่อน จากปัญหาภัยแล้ง-บาทแข็ง-เศรษฐกิจโลกผันผวน

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือน ธ.ค. 2562 การส่งออกมีมูลค่า 19,154 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ยังคงหดตัว -1.28% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะหดตัวราว -1.25% ถึง -1.50% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 18,558.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ กลับมาขยายตัว 2.54% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 595.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ส่วนการส่งออกทั้งปี 2562 มีมูลค่า 246,244.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -2.65% เมื่อเทียบกับปี 2561 ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 236,639.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัว -4.66% ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 9,604.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ธ.ค.2562 อยู่ที่ระดับ 91.7 ลดลงจาก 92.3 ในเดือน พ.ย. เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงจากความกังวลต่อกำลังซื้อภายในประเทศ ปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรง ทำให้กระทบต่อผลผลิตและรายได้ของภาคเกษตร สะท้อนจากคำสั่งซื้อและยอดขายของสินค้าที่ลดลงทั้งจากสินค้าคงทนและไม่คงทน

นอกจากนี้ผู้ประกอบการส่งออกยังคงได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทต่อเนื่อง ตลอดจนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกอีกเช่นกัน