“ยุพา เตชะไกรศรี” ขาย PACE กว่า 1.5% เหลือถือ 3.6%

HoonSmart.com>> “ยุพา เตชะไกรศรี” ตัดขายหุ้น PACE ออกกว่า 1.5% เหลือถือ 3.6%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางยุพา เตชะไกรศรี จำหน่ายหุ้นของ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2563 จำนวน 1.5521% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 3.6141% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นางยุพา เตชะไกรศรี เป็นมารดานายของนาย สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปัจจุบันหุ้น PACE ถูกขึ้นเครื่องหมาย C ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น PACE วันที่ทำรายการ 16 ม.ค.ราคาเปิดและสูงสุดอยู่ที่ 0.06 บาท ปิดตลาดที่ราคา 0.05 บาท ลดลง 0.01 บาท

ล่าสุดปิดตลาด 21 ม.ค.2563 ที่ราคา 0.05 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -16.67% มูลค่าการซื้อขาย 1.02 ล้านบาท