“นภัสนันท์” ขายบิ๊กล็อต TQM 1.8% ต่อยอดพันธมิตร-เพิ่มสภาพคล่องหุ้น

HoonSmart.com>>ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ขายบิ๊กล็อต 5.50 ล้านหุ้น ราคา 70 บาท กำเงินสด 385 ล้านบาท คงเหลือ 2.87%

วันที่ 21 มกราคม 2563 มีการซื้อขายรายการใหญ่ (บิ๊กล็อต) หุ้นบริษัททีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM-F) จำนวน 5.50 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 70 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 385 ล้านบาท

บริษัทชี้แจงว่า บิ๊กล็อตจำนวน 1.83% หรือ 5.5 ล้านหุ้น เกิดจากการขายหุ้นของนาง นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หลังขายหุ้นคงเหลือจำนวน 8.6 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.87% ของทุนเรียกชำระแล้ว

วัตถุประสงค์หลักของการขายหุ้น เพื่อต่อยอดพันธมิตรทางธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องหุ้นในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

ด้านราคาหุ้น TQM ปิดที่ 70.50 บาท ลดลง 1 บาทหรือ 1.40%