ธปท.ผ่อนเกณฑ์ LTV ช่วยคนกู้ซื้อบ้านอยู่จริง โบรกฯ มองต่างมุมกลุ่มอสังหาฯ

HoonSmart.com>> แบงก์ชาติผ่อนปรนเกณฑ์ LTV เพิ่มเติม ช่วยประชาชนกู้บ้านเพื่ออาศัยอยู่จริงง่ายขึ้น มีผล 20 ม.ค.63 กรณีกู้ซื้อบ้านหลังแรกต่ำกว่า 10 ล้านบาท กู้เพิ่มได้อีก 10% ใช้ตกแต่ง ซ่อมแซม พร้อมลดดาวน์บ้านเกิน 10 ล้านบาท เหลือ 10% จาก 20% ส่วนสัญญากู้ที่ 2 เงินดาวน์คงเดิม พบซื้อเก็งกำไรมากกว่าอยู่จริง ด้าน “โนมูระ พัฒนสิน” มองเป็นบวกกลุ่มอสังหา หลังดีมานด์ถูกกดดันอย่างมีนัย ตั้งแต่เริ่มใช้มาตรการ มอง AP-ANAN-SPALI ได้ประโยชน์สุด บล.กสิกรไทยมองเป็นลบเหตุยังคงเกณฑ์ LTV

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงมาตรการกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยได้ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ การกำหนดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน หรือ Loan to Value: LTV) เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ประชาชนกู้บ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงได้ง่ายขึ้น และบนพื้นฐานของหลักการและวัตถุประสงค์ของการมีมาตรการในการดูแลการเก็งกำไรและส่งเสริมการออมของประชาชน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.2563 เป็นต้นไป

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นเจ้าของบ้านหลังแรกได้ง่ายขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าอยู่อาศัย โดยในการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท แม้ว่ายังคงเพดาน LTV 100% สำหรับสินเชื่อบ้าน แต่ผู้กู้สามารถกู้พิ่มได้อีก 10% ของมูลค่าหลักประกันสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเข้าอยู่อาศัยจริง เช่น การตกแต่งบ้าน การซ่อมแชมหรือต่อเติม ซึ่งหนี้ส่วนนี้เมื่อกลายเป็นหนี้ที่มีบ้านเป็นหลักประกัน จะมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าการกู้แบบไม่มีหลักประกัน นอกจากนี้ กำหนดให้วางดาวน์น้อยลงจาก 20% เป็น 10% สำหรับการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่มีราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

(2) ดูแลผู้ที่จำเป็นต้องมีบ้าน 2 หลังที่มีวินัยในการผ่อนชำระหนี้สัญญาที่ 1 มาแล้วพอสมควรให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ขณะที่ยังคงส่งเสริมให้มีการออมก่อนกู้ โดยผ่อนเกณฑ์ให้การกู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 2 ที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ต้องมีเงินดาวน์ 10% หากผ่อนชำระสัญญาที่ 1 มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี (จากเดิมกำหนด 3 ปี)

อย่างไรก็ดี ยังไม่เหมาะสมที่จะยกเลิกเพดาน LTV สำหรับการกู้ซื้อบ้านสัญญาที่ 2 เพราะพบข้อมูลว่า มากกว่าครึ่งของผู้กู้ที่ซื้ออาคารชุด 2 หลังพร้อมกันมีระยะห่างระหวางการกู้สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 ไม่ถึง 1 ปี สะท้อนว่าเป็นการกู้เพื่อเก็งกำไรมากกว่าเพื่ออยู่อาศัยจริง

นอกจากนี้ ธปท.ได้ปรับหลักเกณฑ์เงินกองทุนที่ต้องดำรงสำหรับการกู้ซื้อบ้านหลังแรกที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท และการกู้สร้างบ้านบนที่ดินที่ปลอดภาระ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินกล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้กู้กลุ่มดังกล่าวมากขึ้น

บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน มองว่า มาตรการดังกล่าวถือเป็น Positive ต่อกลุ่มอสังหา หลัง demand ถูกกดดันอย่างมีนัยมาตั้งแต่เริ่มบังคับใช้มาตรการ LTV โดยมองผู้ที่จะได้ประโยชน์จากการผ่อนปรนมากที่สุด คือ AP, ANAN, SPALI

สำหรับรายละเอียดของการผ่อนปรน ได้แก่ สัญญากู้แรก กู้เพิ่มได้ 10 % ของมูลค่าบ้าน (สำหรับตกแต่ง) สัญญากู้แรก ที่มูลค่าบ้านมากกว่า 10 ล้านบาท ปรับลดดาวน์เหลือ 10% ของมูลค่าบ้าน (เดิมต้องวางดาวน์ 20%)

สัญญากู้ที่ 2 ยังกำหนดเงินดาวน์ 10-20% เช่นเดิม แต่ปรับลดช่วงเวลาถือครองเป็น 2 ปี (จากเดิม 3 ปี) โดยถ้าถือสัญญากู้แรก มากกว่า 2 ปี จะให้ดาวน์ 10% แต่ถ้าน้อยกว่า 2 ปี วางดาวน์ 20%

ส่วนสัญญากู้ที่ 3 เป็นต้นไป คงเดิม คือต้องวางดาวน์ 30%

ด้านบล.กสิกรไทยมองสวนทาง โดยคาดหุ้นกลุ่มอสังหาตอบรับในเชิงลบหลังยังคงเกณฑ์ LTV