บล.บัวหลวง มอบรางวัล The Stock Master University 2018

พิเชษฐ สิทธิอำนวย (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รศ.ดร กิริยา กุลกลการ (ซ้าย) รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้กับนายก้าวไกล โยธา ผู้ชนะเลิศโครงการ “The Stock Master University 2018” ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างทรัพยากรนักลงทุนที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการเรียนรู้การลงทุนในหุ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต