AIA เปิดศูนย์ ADP หนุนตัวแทนใช้งานด้านดิจิทัลช่วยงานขายมีประสิทธิภาพ

HoonSmart.com>> เอไอเอ เปิดศูนย์ Agency Distribution Platforms (ADP) Digital Office ช่วยเหลือและสนับสนุนการใช้งานด้านเทคโนโลยีของตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ทำให้การขาย บริการลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มุ่งขับเคลื่อนผลผลิตของตัวแทนผ่านเครื่องมือดิจิทัล หนุนตัวแทนมีความพร้อมเติบโตในอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ศูนย์ ADP Digital Office จะมีบทบาทในการสนับสนุนตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลในหลายด้าน อาทิ การเป็น ‘Single Touch Point ง่าย ครบ จบในที่เดียว’ ซึ่งตัวแทนสามารถเข้ามาปรึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับระบบดิจิทัลได้ในทุกๆ เรื่อง รวมถึงการสนับสนุนช่องทางการสื่อสารหลักให้มีประสิทธิภาพผ่านแอพพลิเคชัน iMO Smart และ iMO RCON ซึ่งเป็น Application หลักที่ครอบคลุมทั้งมือถือและแท็บเล็ต มีการแจ้งเตือนข้อมูลเจาะจงรายบุคคล (Individualized Notification) ผ่านไลน์ ช่วยให้การทำงานของตัวแทนมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทำให้ตัวแทนสามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

นอกจากการเปิดศูนย์ ADP Digital Office แล้ว ยังมีการเดินสายต่างจังหวัดเพื่อให้การสนับสนุนด้านดิจิทัลแก่ตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอทั่วประเทศ ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการทำงานผ่านระบบดิจิทัลที่เอไอเอพัฒนาขึ้นสำหรับการทำงานและการดูแลลูกค้า

นอกจากนี้ ที่ศูนย์ ADP Digital Office ยังเปิดโอกาสให้ตัวแทนประกันชีวิตของเอไอเอ สามารถศึกษาระบบได้ด้วยตัวเอง พร้อมทดสอบประสบการณ์จริงจากเครื่อง iPAD ที่ให้บริการภายในศูนย์ (A Real Experience) และสามารถเข้าอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี ยิ่งไปกว่านั้น ศูนย์ ADP Digital Office ยังเป็นพื้นที่สำหรับฝ่ายขายและพนักงาน สามารถร่วมกันแบ่งปันความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี (Digital Workshop & Co-working space) อีกทั้งยังมีทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ด้านระบบเทคโนโลยีที่พร้อมให้คำปรึกษา เสนอแนะ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อพลังตัวแทน (Professional Digital Agency Application Support & Services)

ทั้งนี้ สำหรับการตั้งศูนย์ ADP Digital Office สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของเอไอเอ ในการผลักดันและสนับสนุนการเติบโตของพลังตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งหากตัวแทนมีเครื่องมือที่ดีในการสนับสนุนในด้านการขายและการบริการลูกค้าแล้ว ย่อมส่งผลให้ลูกค้าได้รับการดูแลที่ดีและได้รับประสบการณ์ที่เป็นเลิศที่สุดจากตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’