ธนชาต เปิดประมูลสินเชื่อ 300 ล้าน

ธนชาต เปิดประมูลสินเชื่อไม่มีหลักประกัน 300 ล้านบาท ยื่นซองประมูล 12 มิ.ย.นี้

ธนาคารธนชาต เปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน สินเชื่อสารพัดนึก สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อบุคคลของธนาคาร ไตรมาสที่ 2/2561 จำนวน 10,472 บัญชี มูลค่าเงินต้นตามสิทธิ์รวม 334.72 ล้านบาท

รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม ระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้ ตามแบบฟอร์มการยื่นซองประมูลราคาโดยวิธีปิดซอง ณ ที่ทำการธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

เปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการประมูลและซีดีรอม วันที่ 28 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2561 และยื่นซองประมูลเสนอราคาซื้อ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) อาคารเพชรบุรี ชั้น 9 หมายเลขโทรศัพท์ 02-208-6296 และ 02-208-5751