‘พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ’ ขายหุ้น BDMS 51 ลบ.

HoonSmart.com>>พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ  กรรมการ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ ขายหุ้น  2 ล้านหุ้น ราคา 25.50 บาท  วันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา คงเหลือจำนวน 17 ล้านหุ้น  ส่วน”พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล” กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี ซื้อ 5 หมื่นหุ้น ราคา 1.70 บาท 

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) รายงานว่า วันที่ 9 มกราคม 2563 ได้ขายหุ้นจำนวน 2 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 25.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 51 ล้านบาท คงเหลืออยู่จำนวน 17,026,660 หุ้น

จากโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ BDMS จำนวน 24 ราย  ณ วันที่ 12 กันยายน 2562  ไม่พบรายชื่อของนาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ โดยมีนาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด 2,647,168,140 หุ้น สัดส่วน 16.66% ของทุนชำระแล้ว

ในวันเดียวกัน นาย พิจิตต์ วิริยะเมตตากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) ได้ซื้อหุ้นจำนวน 50,000 หุ้น ราคา 1.70 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 85,000 บาท และ นางสาว ทิพวรรณ อุทัยสาง ซื้อหุ้นบริษัทโรงพยาบาล ลาดพร้าว (LPH) จำนวน 20,000 หุ้น ราคา 4.76 บาทเป็นเงิน 95,200 บาท