‘ซีพี’ ชนะ! ศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด เดินหน้าประมูลพัฒนาสนามอู่ตะเภา

HoonSmart.com>>ศาลปกครองสูงสุด กลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น สั่ง คกก. คัดเลือกเอกชนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภารับข้อเสนอทั้งหมดของกลุ่ม “ธนโฮลดิ้ง” ไว้พิจารณา 

ในวันนี้ (10 ม.ค.2563) ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนเข้าดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก รับข้อเสนอทั้งหมดของบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งนำโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และพันธมิตร ไว้พิจารณา

ทั้งนี้ศาลเห็นว่า สาระสำคัญที่แท้จริงของกระบวนการยื่นข้อเสนอในคดีนี้อยู่ที่การแสดงตนเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  หลังจากนั้นจะเป็นการนำข้อเสนอทั้งหมดยื่นและส่งมอบให้แก่ฝ่ายรัฐเพื่อนำเอาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายไปพิจารณาในเวลาต่อไป โดยทำการเปิดซองข้อเสนอแต่ละซองของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายพร้อมกันในเวลาเดียวกันที่จะมีการกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นลำดับกันไปตามกระบวนการ

การที่กลุ่มบริษัทธนโฮลดิ้งฯ มีการนำข้อเสนอเฉพาะกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ขนผ่านจุดลงทะเบียน เวลาประมาณ 15.09 น. จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องถึงขนาดที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการร่วมลงทุนในครั้งนี้ ในทางที่จะเป็นการขัดหรือแย้งต่อหลักการดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ก่อนหน้านี้ กลุ่มธนโฮลดิ้งถูกคณะกรรมการคัดเลือกตัดสิทธิไม่รับซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนธุรกิจ กล่องที่ 6 และซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา กล่องที่ 9 มูลค่า 2.9 แสนล้านบาท โดยระบุว่าการยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 10 เม.ย.2562 เกินเวลาไป 9 นาที ผิดเงื่อนไขร่วมประมูล โดยคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่าเอกสารซองข้อเสนอมาถึงสถานที่รับซองหลังเวลาที่กำหนดไว้ 15.00 น.