ตลท.รับ SDC-W1 เทรด 7 มิ.ย.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ SDC-W1 เคาะซื้อขาย 7 มิ.ย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท สามารถ ดิจิตอล (SDC) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SDC-W1 เริ่มทำการซื้อขาย 7 มิ.ย.2561

ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี จำนวน 1,731,043,303 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 0.50 บาท/หุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 28 ธ.ค. 2561 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 1 มิ.ย.2566