KTAM ชู KT-CSBOND ลงทุนหุ้นกู้ด้อยสิทธิทั่วโลกยิลด์ดี

บลจ.กรุงไทย เปิดตัวกองทุนใหม่ลงทุน “หุ้นกู้ด้อยสิทธิทั่วโลก” ออกโดยธนาคาร ประกัน โอกาสรับผลตอบแทนดีกว่าพันธบัตร ตราสารหนี้ถูกกระทบจากดอกเบี้ยขาขึ้น เปิดขายครั้งแรกถึง 12 มิ.ย.นี้

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ (KT-CSBOND) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 มิ.ย.2561 กองทุนมีนโยบายลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในกองทุนรวมหลัก PIMCO GIS Capital Securities Fund บริหารโดย PIMCO โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตของเงินทุนระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ออกโดยธนาคาร บริษัทประกันและบริษัททางการเงินอื่นๆ โดยจะเน้นไปลงทุนใน Tier1, Tier 2 และ contingent convertible (“CoCo”) Bonds

กองทุนดังกล่าวเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะในสภาวะที่อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อยู่ในระดับต่ำและอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอยู่ในทิศทางขาขึ้นกลุ่มสินทรัพย์ย่อยในตราสารหนี้ ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ ผลตอบแทนสูง ( High yield ) ต่างมีราคาแพงและมีความเสี่ยงที่ราคาจะลดต่ำลงจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนั้นนักลงทุนสถาบัน กองทุนบำนาญและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาจจะพิจารณาลงทุนใน Basel III ประเภทตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ที่ออกโดยธนาคารที่มีความมั่นคงเข้ามาในพอร์ต เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุน

ส่วนนักลงทุนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนในตราสาร Basell III ประเภท T2 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่จะถูกเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ ลดมูลค่าหรือถูกตัดเป็นหนี้สูญได้ตามที่กำหนดไว้ ปัจจุบันธนาคารหลายแห่งได้ออกตราสารหนี้ประเภทนี้ออกมา ซึ่งได้รับความนิยมจากนักลงทุน เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงชดเชยความเสี่ยงที่มากขึ้น ควรเข้าใจความเสี่ยงเป็นอย่างดี การลงทุนในตราสาร Basel III ประเภท T2 เป็นทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี สำหรับนักลงทุนทั่วไป แต่ต้องตระหนักว่าตราสารดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ต่างจากตราสารหนี้ทั่วไป มีโอกาสสูญเงินต้นปบางส่วน หรือถูกแปลงสภาพกลายเป็นหุ้นสามัญ

หลักทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนรวมหลักลงทุน ได้แก่ สถาบันการเงิน Lloyds Banking Group plc , Banco Santander S.A. , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , S.A. , Intesa Sanpaolo S.p.A , HSBC , Barclays Bank PLC , UBS Group AG , UBS AG of Stamford,Connecticut , Credit Suisse Group AG , และบริษัท Santander UK Plc

กองทุนรวมหลักมีรูปแบบการลงทุนที่จะพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานยอดเยี่ยมบริษัทที่มีเงินทุนแข็งแกร่งเพียงพอในการรองรับช่วงภาวะวิกฤต และมีแนวโน้มต่ำที่ผลขาดทุนของธนาคารจะทำให้เกิดกลไก Trigger ในหลักทรัพย์ CoCo นอกจากนี้ตราสารประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิ สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทน 6.3% ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น และอันดับความน่าเชื่อถือเฉลี่ยอยู่ในระดับ Investment Grade

ทั้งนี้ กองทุน KT- CSBOND จะเป็นตัวเลือกให้นักลงทุนที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากการลงทุนในตราสารประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ที่มีทีมบริหารจัดการ และ ควบคุมความเสี่ยงที่เป็นบริษัทชั้นนำของโลกคอยดูแล

สำหรับผลดำเนินงานกองทุนหลักตั้งแต่จัดตั้งกองทุน ณ 31 ก.ค.2013 ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงถึง 7.13% ต่อปี 3 ปี อยู่ที่ 5.48% และ 1 ปี อยู่ที่ 4.90% สูงกว่าเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัด ( 3 Month USD LIBOR Index ) ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน อยู่ที่ 0.66% 3 ปีอยู่ที่ 0.90% และ1 ปีอยู่ที่ 1.47% (ที่มา: Pimco Fact Sheet ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561 )