รวมพลังคน MAI ยกพลให้ข้อมูล 1 ก.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) จัดงาน “mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5” ซีอีโอ ให้ข้อมูลโดยตรงแก่ผู้ลงทุนและผู้ประกอบการ 1 ก.ค. นี้

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กล่าวว่า ปีนี้ mai มีแผนส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน (บจ.) นำนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจทั้งด้านการพัฒนาสินค้า บริการ ตลอดจนกระบวนการทำงานเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล

โดยงาน mai FORUM จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเปิดโอกาสให้ บจ. mai ได้แนะนำธุรกิจให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจ รวมทั้งได้พบซีอีโอของบริษัทที่จะมาให้ข้อมูลพร้อมตอบคำถามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ภายในงานยังได้รวบรวม mai Company Snapshot ที่จัดทำโดย บจ. mai กว่า 100 บริษัท มาไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้ผู้ร่วมงานดาวน์โหลดข้อมูล

นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) กล่าวว่า พันธกิจหลักของสมาคมคือ การส่งเสริมและพัฒนา บจ. mai เป็นต้นแบบให้กับธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย (SME Role Model) ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลักบรรษัทภิบาล
การจัดงาน mai FORUM ถือเป็นกิจกรรมหลักประจำปีของสมาคมฯ ที่จะแสดงถึงความเข้มแข็งและศักยภาพของ บจ.ใน mai ปีนี้ได้ขยายแนวคิดให้ครอบคลุม ธุรกิจธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise : SE) และ ธุรกิจ Startup รวมเป็นธีมหลักของงาน คือ 3S (SMEs – SE – Startup)

นายศิโรตม์ วิชยาภัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking 4 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคม maiA มาอย่าง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีความมุ่งมั่นให้การสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจในทุกระดับทั้งในด้านการเงินและการให้สร้างองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป

สำหรับงาน กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ผู้สนใจสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th