RSP เซ็นสัญญาตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ “COLE HAAN” 5 ปี

HoonSmart.com>> “ริช สปอร์ต” เซ็นสัญญาตัวแทนจำหน่ายร้องเท้า เครื่องหนัง แบรนด์ “COLE HAAN” จากเนเธอร์แลนด์ เพียงรายเดียวในไทย สัญญา 5 ปี

บริษัท ริช สปอร์ต (RSP) แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาการเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย กับบริษัท COLE HAAN INTERNATIONAL, B.V. จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์รองเท้าและเครื่องหนังภายใต้ตราสินค้า “COLE HAAN” โดยสัญญาดังกล่าวให้สิทธิแก่บริษัทในการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า “COLE HAAN” แต่เพียงผู้เดียวในราชอาณาจักรไทย โดยสัญญามีระยะเวลา 5 ปี พร้อมสิทธิในการต่อสัญญา 5 ปี