BPP คาดโรงไฟฟ้าหงสา หน่วยผลิตที่ 3 จ่ายไฟได้ 5 มิ.ย.

“บ้านฟู เพาเวอร์” คาดโรงไฟฟ้าหงสา หน่วยผลิตที่ 3 กลับมาเดินเครื่องปกติและจ่ายไฟได้ 5 มิ.ย.นี้

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) แจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมกรณีระบบสายส่งไฟฟ้าขัดข้องว่า โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา หน่วยผลิตที่ 1 และ 2 กลับมาเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติ ตั้งแต่เวลา14:47 น ของวันที่ 1 มิ.ย.2561 และ หน่วยผลิตที่ 3 อยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วนที่ชํารุด ซึ่งคาดว่าจะสามารถกลับมาเดินเครื่องและผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติในวันที่ 5 มิ.ย.2561