คณะผู้แทนการค้าระดับสูงฮ่องกงหารือ WHA สำรวจโอกาสลงทุนไทย

จรีพร จารุกรสกุล (แถวแรก กลางขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ต้อนรับคณะผู้แทนการค้าระดับสูงจำนวน 60 ท่าน จากองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และสมาพันธ์อุตสาหกรรมฮ่องกง (FHKI) นำโดย มร. เอ็ดเวิร์ด เหยา ถังหว่า (แถวหน้า กลางซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ที่เดินทางมาสำรวจโอกาสในการลงทุน ตลอดจนหารือกับภาครัฐและเอกชนของไทยเพื่อต่อยอดความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทย-ฮ่องกง ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้เข้าฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมที่ครบครันของดับบลิวเอชเอพร้อมให้บริการแก่นักลงทุนชั้นนำทั่วโลก ที่สำนักงานใหญ่ของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จ. สมุทรปราการ