ตลาดหลักทรัพย์ฯ คง SP หุ้น NMG ไม่ส่งงบ Q3/62

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์คงเครื่องหมาย SP หุ้น NMG ต่อไป เหตุยังไม่ส่งงบไตรมาส 3/62

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย “SP” (Suspension) หลักทรัพย์ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) เนื่องจากบริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนดนั้น ขณะนี้ NMG ได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว (รายละเอียดตามข่าวบริษัทวันที่ 29 พ.ย.2562)

อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ NMG ต่อไป เนื่องจาก NMG ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562