กบข.รุกเพิ่มลงทุนตปท.จาก 30% เป็น 40% หวังลดเสี่ยง-ขยายลงทุน

HoonSmart.com>>กบข. ชงบอร์ดเพิ่มเพดานลงทุนต่างประเทศจาก 30% เป็น 40% หวังลดความเสี่ยงลงทุนกระจุกตัวในประเทศ ขยายโอกาสลงทุนนอกจากปัจจุบันแตะ 28% ใกล้เต็มเพดาน คาดขยับลงทุนเพิ่มต้นปี 63

นายวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.อยู่ระหว่างเร่งเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ โดยการเพิ่มเพดานการลงทุนจาก 30% เพิ่มเป็น 40% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2563

ปัจจุบันกบข. มีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศอยู่ 28% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งใกล้เพดานการลงทุนต่างประเทศตามที่กฎกระทรวงกำหนดไว้ที่ 30% ของสินทรัพย์รวม โดยส่วนที่เหลืออีก 72% เป็นการลงทุนในประเทศ และเพื่อลดการกระจุกตัวของการลงทุนภายในประเทศ ลดความเสี่ยง และหาโอกาสลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากการลงทุนในตลาดต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องปรับเพดานการลงทุนต่างประเทศเป็น 40% ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา UBS Asset Management ที่เสนอให้ กบข.เพิ่มการลงทุนต่างประเทศมากขึ้นถึง 40% เช่นกัน

ทั้งนี้ การลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้น จะเป็นการกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสการหาผลตอบแทนการลงทุนไปยังตลาดที่มีศักยภาพ ในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Assets) เช่น กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทุนไพรเวท อิควิตี้ และการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา รวมถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความมั่นคงสูง

อย่างไรก็ตามในปี 2562 แม้ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้น 7% แต่การลงทุนในต่างประเทศยังให้ผลตอบแทนสูง เช่น ตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้ว ให้ผลตอบแทนในรูปเงินบาทสูงถึง 18% เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นไทยที่ให้ผลตอบแทนเพียง 3% เท่านั้น ซึ่งการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และแข็งค่าในสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเงินของประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ก็ถือเป็นโอกาสในการลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นได้ หากมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม

สำหรับการดำเนินการหลังจากนี้ กบข. อยู่ระหว่างนำข้อเสนอการเพิ่มเพดานการลงทุนต่างประเทศจาก 30% เป็น 40% เสนอต่อคณะกรรมการ กบข. เพื่อพิจารณา และดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อกำหนดเป็นกฎกระทรวง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2563