สมาคมบล.เพิ่มค่าธรรมเนียม 1 เม.ย.63 ตลาดเผย 1 ใน 3 ของรายย่อยหยุดซื้อขาย

HoonSmart.com>> สมาคมโบรกเกอร์ลงมติเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบ ATS ของธนาคารจากลูกค้าทั่วไป เริ่ม 1 เม.ย.63 อ้างเหตุต้องปรับตัวจากภาวะการแข่งขันสูง ยันที่ผ่านมาแบกรับภาระแทนลูกค้า ต้นทุนเพิ่มห่วงนักลงทุนหาย  ตลาดหลักทรัพย์วิเคราะห์พฤติกรรมนักลงทุนในช่วง 6 เดือนแรกของปี 62 พบว่าทั้งรายใหญ่-รายย่อยลงทุนลดลง มีทั้งหยุด และลดการซื้อขาย

การประชุมสมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในวันที่ 28 พ.ย.2562 มีมติให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารจากลูกค้าทั่วไปสำหรับรายการชำระราคาที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภทบัญชีที่ต้องชำระราคาผ่านระบบ ATS ตามที่เกิดขึ้นจริง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2563 เป็นต้นไป เพราะที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์แบกรับแทนลูกค้ามาโดยตลอด

ทั้งนี้ ATS (Automatic Transfer System) คือ ระบบการหัก/โอนเงินค่าซื้อ/ขาย หลักทรัพย์อัตโนมัติ ในบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรง

ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าทั่วไปแบบแยกรายการ (Unbundled Fee) แบ่งเป็นค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และรายการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee), ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee), ค่าธรรมเนียมกำกับดูแล (Regulatory Fee) ออกจากกัน เป็นกระบวนการปกติอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียม ATS ของธนาคารพาณิชย์

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวว่า การ Unbundled Fee ในรายการที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องชำระให้แก่หน่วยงานอื่น เป็นกระบวนการปกติ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 ในส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารก็เป็นรายการในลักษณะเดียวกัน และเป็นการเรียกเก็บเฉพาะลูกค้าที่มีการใช้บริการที่มีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นเท่านั้น เพียงแต่ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทหลักทรัพย์ได้รับภาระแทนลูกค้า อีกทั้งค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในปัจจุบันก็สามารถต่อรองได้โดยเสรีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

สำหรับลูกค้าสถาบันมีรูปแบบและลักษณะธุรกิจที่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไป ดังนั้นจึงไม่สามารถเปรียบเทียบโครงสร้างค่าธรรมเนียมโดยตรงได้

นางชญานี โปขันเงิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด กล่าวว่า เป็นห่วงว่าต้นทุนในการซื้อขายสูงขึ้น จะยิ่งทำให้นักลงทุนในประเทศลดลง เพราะปัจจุบันนักลงทุนในประเทศเสียเปรียบนักลงทุนต่างประเทศในทุกด้าน แม้แต่ค่าคอมมิชชันที่ถูกเก็บสูงกว่า

ทางด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อหุ้นในตลาดหุ้นไทยพบว่า นักลงทุนไทยมีสัดส่วนการซื้อขายลดลง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562  โดยประมาณ 1 ใน 3 ของนักลงทุนบุคคล หยุดซื้อขายเมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัญชีขนาดเล็ก แต่ภาพโดยรวม การซื้อขายที่ลดลงเกิดจากการลดมูลค่าธุรกรรมมากกว่าจะเป็นการหยุด ทั้งของนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนทั่วไป

อ่านข่าว

โบรกเกอร์โยนภาระให้ลูกค้ารับเพิ่ม-ค่าใช้จ่ายงอกเกือบ 90 บาท