ศาลฯนัด “GSTEL”ไต่สวนคำร้องฟื้นฟูกิจการ 7-9 ส.ค.นี้

ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งนัด GSTEL ไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการฯในวันที่ 7-9 ส.ค.นี้

บริษัท จี สตีล (GSTEL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันนี้ (1 มิ.ย.) ว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการฯต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2560 และศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการฯไว้เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 20 พ.ค.2560 ล่าสุดศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการฯในวันที่ 7-9 ส.ค.2561

การยื่นขอฟื้นฟูกิจการฯของ GSTEL ดังกล่าว เนื่องจาก Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited หรือ ACO I ซึ่งซื้อหนี้จากเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ 7 รายของ GSTEL เป็นหนี้ทั้งสิ้น 226.3 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7,241 ล้านบาท ได้ส่งหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2560 พร้อมทั้งแจ้งว่าหาก GSTEL ไม่มีข้อเสนอในการชำระหนี้เป็นที่ยอมรับได้ ทาง ACO I จะดำเนินการตามกฎหมายตามความจำเป็น

ต่อมาวันที่ 5 พ.ย.2560 ทาง ACO I ได้ส่งจดหมายทวงถามหนี้ฉบับที่ 2 และขอให้บริษัทชำระหนี้ทั้งจำนวนภายในวันที่ 13 พ.ย.2560 ภายในเวลา 17.00 น. มิเช่นนั้นทาง ACO I จะดำเนินการฟ้องล้มละลายทันที ต่อมาวันที่ 14 พ.ย.2560 ทาง GSTEL ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการฯต่อศาลล้มละลายกลาง