TTW แย้มกำไร CKP หนุนปี 63 ตั้งงบ 300 ลบ.ปรับปรุงเครื่องจักร

HoonSmart.com>>ทีทีดับบลิว เผยเงินเฟ้อต่ำกดราคาขายน้ำประปา-รายได้ปี 63  ได้กำไรจาก CKP ช่วย หลังเปิดขายไฟโครงการไซยะบุรี   เตรียมงบ 300 ล้านบาทปรับปรุงเครื่องจักร  เท 1,000 ล้านบาท เพิ่มกำลังการผลิตที่กระทุ่งแบนอีก 3 เท่า

นาย สมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทีทีดับบลิว (TTW) เปิดเผยว่า คาดว่ายอดขายน้ำจะเติบโต 2-3% ทั้งในปี 2562 และ 2563 แต่คาดว่ารายได้จะโตต่ำกว่ายอดขาย เพราะราคาขายในปีหน้าจะปรับขึ้นได้ไม่มาก ตามอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าในเดือนธ.ค.จะเพิ่มขึ้นเพียง 0.5% ต่างจากเดือนธ.ค.2561 ที่เพิ่มขึ้น 1%

อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรมากขึ้น จากการลงทุนในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) สัดส่วน 25%  หลังจากโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำไซยะบุรี เปิด COD  แล้ว ทั้งนี้คาดว่ามีรายได้จากโรงไฟฟ้าไซยะบุรีราว 1.5 หมื่นล้านบาท

ในปี 2563 บริษัทตั้งงบไว้จำนวน 300 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง และยังมองการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในธุรกิจน้ำและพลังงาน แต่ในต่างประเทศยังต้องศึกษาให้ดีก่อน  ส่วนในประเทศบริษัทฯ มองโอกาสการเข้าลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทั้งธุรกิจการผลิตน้ำประปา และ ธุรกิจการบำบัดน้ำเสีย แต่ขอให้รัฐบาลเปิดประมูลก่อน

ส่วนภาษีน้ำดิบจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ทางบริษัทฯ สามารถนำไปบวกเพิ่มกับภาครัฐบาลได้ ยกเว้นบริษัท ประปาปทุมธานี (PTW) จะได้รับผลกระทบในปี 2563 เนื่องจากทำสัญญาระยะยาว ไม่สามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายได้ หากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัท ประปาปทุมธานี (PTW) หมดสัญญาในปี2566 ทางบริษัทจะได้สิทธิในการเข้าไปเจรจาเพื่อต่อสัญญาเป็นรายแรกในปี 2565 ก่อนหมดสัญญา 1 ปี

ปัจจุบัน TTW กำลังการผลิตน้ำสูงสุดที่ 540,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดย TTW2 ที่กระทุ่งแบนกำลังการผลิตน้ำสูงสุดต่อวันที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บริษัทฯมีแผนจะขยายกำลังการผลิตอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพิ่มเป็น 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน จะใช้เวลาไม่เกิน 1 ปีในการสร้างโรงงานผลิตต่อ 100,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้เงินลงทุนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ต่อกำลังการผลิต 1 แสนลูกบาศ์กเมตร/วัน