บอร์ด IRC ไฟเขียว 118 ลบ. ซื้อคืน 8 ล้านหุ้น-กำไรรูด 53%

HoonSmart.com>>อีโนเว รับเบอร์ ทนเห็นราคาหุ้นต่ำกว่าบุ๊คไม่ได้ บอร์ดอนุมัติเงิน 118 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืนในตลาดจำนวน 4% เริ่ม 9 ธ.ค.-5มิ.ย.63 ผลงานประจำปีนี้ กำไร 166 ล้านบาท ลดลงถึง 53% เจอสงครามการค้าเต็มๆ กระทบยอดขาย  เอาใจผู้ถือหุ้นแจกปันผล 2.83%  

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) หรือ IRC เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2562 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน โดยใช้เงินจำนวน 118 ล้านบาทในการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 8 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณ 4% ของทุนทั้งหมด เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 5 มิ.ย. 2563

ด้านราคาหุ้น ปิดที่ 14.70 บาท บวก 0.10 บาท ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชี(บุ๊ค) อยู่ที่ 17.67 บาท ราคาซื้อขายที่ระดับP/E  15.26 เท่า

ส่วนผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 มีกำไรสุทธิ 166 ล้านบาท ลดลง 192 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 53% เทียบกับกำไรสุทธิ 358 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน

สาเหตุที่บริษัทมีกำไรลดลง เกิดจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกและไทย  ยอดผลิตยานยนต์ไทย ยอดขายและต้นทุนของบริษัท โดยรายได้รวมลดลง 2.39% เหลือจำนวน 5,481 ล้านบาท ส่วนต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น 1.61% เป็น 4,865 ล้านบาท แม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบลดลง 67 ล้านบาทตามยอดขาย แต่มีต้นทุนผันแปรเพิ่มขึ้น 69 ล้านบาทหลักๆมาจากพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโต 6.54% เป็น 418 ล้านบาท นอกจากนั้นในปีนี้ บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือด้วย

คณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.4164 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนวันที่ 7 ก.พ. 2563 ทั้งนี้คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 2.83%