BCPGติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป12MWให้ม.เชียงใหม่

BCPG เผยได้รับคัดเลือกให้ติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อป 12 MW จากม.เชียงใหม่ สัญญา 20 ปี พร้อมนำร่องติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัย

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี (BCPG) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นผู้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซล่าร์รูฟท็อป) ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตฝั่งสวนสัก สวนดอก และแม่เหียะ รวม 12 เมกะวัตต์ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 20 ปี พร้อมทั้งติดตั้งระบบจัดการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่เชื่อมต่อการทำงานและรับส่งข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ

บัณฑิต สะเพียรชัย

นอกจากนี้ BCPG มีแผนที่จะนำแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้บริโภคกันเอง (peer to peer energy trading platform) ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ของพาวเวอร์ เล็ดเจอร์ พันธมิตรด้าน Digital Energy ของบริษัทฯ มาศึกษาพฤติกรรมการใช้พลังงานของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัย รวมถึงจะติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย