WP เล็งชงบอร์ดปันผลผู้ถือหุ้น เงินสดล้น-กำไรพุ่งแตะ 137 ลบ.

HoonSmart.com>> “ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่” โชว์ผลงานไตรมาส 3 กวาดกำไรสุทธิ 136.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53% จากงวดปีก่อน CEO “ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง” ส่งสัญญาณแข็งแกร่ง กระแสเงินสดในมือ 754 ล้านบาท กำไรสะสม 184.47 ล้านบาท เตรียมชงบอร์ดพิจารณาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุน รวมถึงการขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.256 มีกำไรสุทธิ 136.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.15 ล้านบาท หรือ 52.85% จากงวดปีก่อนมีกำไรสุทธิ 89.22 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมจำนวน 3,816.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.76 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 754.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.21% เมื่อเทียบกับ สิ้นปี 2561 โดยปัจจัยหลักมาจากเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนกำไรสะสมจากงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเป็น 184.47 ล้านบาท ดังนั้นจึงเตรียมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลงวดปี 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงมองหาโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจ เพื่อขยายความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผลิตถังแก๊สสำหรับภาคครัวเรือน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท รวมถึงสร้างแบรนด์ของบริษัทแม่ “WP Energy” ให้ความมีความแข็งแกร่งควบคู่กับแบรนด์ “Worldgas” ซึ่งเป็นแบรนด์สินค้าหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันให้เป็นที่รู้จัก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้ WP มีผลประกอบการที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

“ผลประกอบการของบริษัทฯ ถือว่าเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดีและเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ สืบเนื่องมาจากตัวเลขรายได้จากการขายในกลุ่มลูกค้าภาคครัวเรือน และอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับ บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมั่นใจว่าภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ยังมีแนวโน้มสดใส โดยบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อสร้างฐานกำไรให้มีความแข็งแกร่งในระยะยาว และในอนาคตเตรียมจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสะสมที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นางสาวชมกมล กล่าว