ตลท.ขึ้น SP หุ้น DOD บอร์ดประชุมบ่ายนี้เร่งส่งงบ Q3/62

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ แขวน SP ห้ามเทรด DOD หลังยังไม่ส่งงบไตรมาส 3/62 บอร์ดประชุมบ่ายนี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งขึ้นขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซ้อขายหุ้นบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) ในรอบบ่ายวันที่ 11 พ.ย.2562 เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะนำส่งงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2562

ทั้งนี้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย H สำหรับการซื้อขายในรอบเช้าของวันที่ 11 พ.ย.2562 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถเผยแพร่งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2562

ด้านบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) เปิดเผยว่า บริษทฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 11 พ.ย.นี้ เวลา 13.15 น. และจะสงข่าวเรื่องงบการเงินภายในวันนี้ หลังจากบริษัทฯ ได้แจ้งการใช้สิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DOD-W1) โดยแนบเอกสารชี้แจงผลการดำเนินงานฉบับภาษาอังกฤษ โดยที่ยังไม่นำส่งงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดไตรมาส 3 ปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2562 ที่สอบทานโดย ผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยต์ทู้ช โทมัทสุไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไปในข่าว เป็นสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย H

ราคาหุ้น DOD ปิดตลาดวันที่ 8 พ.ย.2562 อยู่ที่ 9.45 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +1.07% มูลค่าการซื้อขาย 19.60 ล้านบาท

อ่านข่าว

ตลาดฯ ขึ้น H หุ้น DOD กำหนดแปลงวอร์แรนต์-ยังไม่นำส่งงบ Q3