บล.บัวหลวงปิดโครงการ The Stock Master University 2019 มธ.ศูนย์รังสิต

บรรณรงค์ พิชญากร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยทศพร โสภณเสถียรสุข (ที่ 4 จากขวา) ผู้จัดการภาคนครหลวง 6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช (ที่ 3 จากซ้าย) อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ร่วมกันปิดโครงการ “The Stock Master University 2019” คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ พร้อมมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่ สิทธิพล สัตยภิวัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ชนะเลิศโครงการที่จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้กับนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต