บล.อเชีย เวลท์ สนับสนุนวิจัยทางวิชาการเทคโนโลยี Blockchain

กอบเกียรติ บุญธีรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด วุฒิชัย โชคอัมพรทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการลงทุน และรัฐโรจน์ พณิชย์จุติ ประธานฝ่ายวาณิชธนกิจและธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนและดำเนินการวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Blockchain กับ รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมโดมบริหาร เมื่อวันที่ 6 พ.ย.2562