PACE ขอยืดเวลาชำระหนี้แบงก์ไทยพาณิชย์เป็น 20 พ.ย.62

HoonSmart.com>> “เพซ ดีเวลลอปเมนท์ฯ” ยื่นหนังสือขอขยายเวลาชำระหนี้แบงก์ไทยพาณิชย์ออกไปเป็น 20 พ.ย.62 จากเดิมครบกำหนด 4 พ.ย.นี้

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE) แจ้งความคืบหน้าเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 4 พ.ย.2562 ว่า บริษัทฯ ได้มีหนังสือถึงธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ขอผ่อนผันและขยายระยะเวลาการชำระหนี้ไปเป็นวันที่ 20 พ.ย.2562 เป็นที่เรียบร้อยแลว้

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการหารือเรื่องรายละเอียดของการปรับโครงสร้างทางการเงินเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

อ่านข่าว

PACE อ่วมแบงก์ไทยพาณิชย์ทวงหนี้ 9.48 พันลบ.