IRPC แถลงข่าว “ก้าวสำคัญของภาคธุรกิจไทย (TBCSD) เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหา PM 2.5”

 นพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี  IRPC และในฐานะกรรมการบริหาร TBCSD ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เป็นเจ้าภาพการจัดงานแถลงข่าว “ก้าวสำคัญของภาคธุรกิจไทย (TBCSD) : เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหา PM 2.5” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางการรับมือกับ PM 2.5 พร้อมทั้งแถลงมาตรการที่ TBCSD จะดำเนินการเพื่อร่วมแก้ปัญหา PM 2.5 ที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวประมาณ 100 ท่าน จากองค์กรสมาชิก TBCSD องค์กรพันธมิตร และสื่อมวลชน ณ ห้องสวนสน ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี