บลจ.ทหารไทย เปิดตัว FundLink M โฉมใหม่ช่วยบรรลุเป้าเกษียณสุข

HoonSmart.com>> บลจ.ทหารไทยเปิดตัว FundLink M โฉมใหม่ของระบบธุรกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิก เพิ่มฟีเจอร์ใหให้สมาชิกรู้ตัวตนว่าอยู่ในจุดไหนของเป้าหมาย พร้อมแนะแนวทางการลงทุนผ่านโปรแกรมจำลองผลการลงทุน เพื่อช่วยให้การออมและลงทุนมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายแห่งการเกษียณสุขได้อย่างแท้จริง

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ต่อยอดความสำเร็จจากการคว้ารางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้กยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ด้วยการเปิดตัวบริการ FundLink M หรือระบบธุรกรรมออนไลน์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพครบวงจรในรูปโฉมใหม่ (All New Design) ที่ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงจากความต้องการของสมาชิกกองทุนฯ ที่เคยใช้บริการในระบบที่มีอยู่เดิม ปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ สร้างความทันสมัย เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อให้สมาชิกรู้ตัวตนว่าอยู่ในจุดไหนของเป้าหมาย พร้อมแนะแนวทางการลงทุนผ่านโปรแกรมจำลองผลการลงทุน (Simulation) เพื่อที่สุดแล้วสมาชิกจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการเกษียณสุขได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ยังคงรักษาจุดแข็งของระบบที่ให้บริการอยู่เดิม โดยเฉพาะเรื่อง ความสะดวกสบาย และง่ายต่อความเข้าใจเป็นสำคัญ

“การปรับโฉมระบบธุรกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพออนไลน์ หรือ FundLink M ในครั้งนี้ ถือเป็นพัฒนาการก้าวสำคัญที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราที่มีเกือบแสนราย กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และตอกย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำระบบเทคโนโลยีธุรกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างแท้จริง เพราะเราได้ทำการพัฒนาออกแบบและต่อยอดระบบธุรกรรมกองทุน โดยทีมงานได้ศึกษาวิจัยอุตสาหกรรมและเทรนด์การพัฒนาการจากต่างประเทศ รวมทั้งได้เก็บความต้องการทำงานร่วมกับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการพัฒนาในครั้งนี้”ดร.สมจินต์ กล่าว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดตั้งขึ้นในไทยกว่า 30 ปี แต่พบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ยังมีเงินไม่เพียงพอสำหรับยามเกษียณ ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ TMBAM Eastspring พบว่าอุปสรรคสำคัญคือสมาชิกส่วนมากยังติดกับดักความคิดของของการให้ความสำคัญต่อผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยลืมเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญที่สุดคือ “การมีเงินพอใช้ในยามเกษียณอย่างแท้จริง” ดังนั้น ในฐานะ “คู่ชีวิตการลงทุน” เราจึงได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมผู้ช่วยลงทุนตั้งแต่สี่ปีก่อน โดยเปิดตัว Retire Rich Workbook ที่เป็นเสมือนผู้ช่วยลงทุนของสมาชิกกองทุนโดยเฉพาะ โปรแกรม Retire Rich Simulator ที่ต่อยอดเพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางการออมของตน

“ในวันนี้นับเป็นก้าวสำคัญอีกครั้งที่เราได้พัฒนา Platform ธุรกรรมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสู่มิติใหม่ที่เรียกว่า “FundLink M” ด้วย Paradigm แนวคิดใหม่ที่กำหนดเป้าหมายเงินลงทุนของสมาชิกเป็นจุดเริ่มต้น (Customer Goal Based) สมาชิกจะรู้ตัวตนแต่ต้นและรู้ว่าเป้าหมายอยู่ใกล้ไกล แผนการลงทุนที่ดำเนินอยู่จะเป็นไปได้จริงหรือไม่ Platform ใหม่นี้ยังมอบพลังที่สำคัญที่เราสร้างสรรค์ไว้ (Empower) 3 ประการให้แก่สมาชิก อันได้แก่ “พลังแห่งทางเลือก” “พลังแห่งข้อมูลข่าวสาร” และ “อำนาจในการทำธุรกรรม24/7” เชื่อมั่นได้ว่า FundLink M จะพลิกมุมคิด สร้างมิติใหม่ของอุตสาหกรรม ที่สุดแล้วประโยชน์สูงสุดจะเกิดแก่สมาชิกเพราะศักยภาพการลงทุนจะถูกเติมเต็มเกษียณสุขได้อย่างแท้จริง”ดร.สมจินต์ กล่าว

สำหรับองค์กรที่สนใจลงทุนเพื่อโอกาสของผลตอบแทนระยะยาวในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถสอบถามข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร. 1725 ในเวลาทำการ นอกจากนั้น TMBAM Eastspring ยังมีบริการรับโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาสู่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (PVD to RMF) และสำหรับผู้ที่สนใจกองทุนรวมอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือที่ www.tmbameastspring.com

ทั้งนี้ บลจ.ทหารไทย ได้รางวัลชนะเลิศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประเภทกองทุนร่วม (Pooled Fund) ดีเด่น ที่มีขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต่อกัน 4 ปีซ้อน (2558-2561) ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ