กบข.ร่วมบลูมเบิร์กจัด GPF- Bloomberg Sustainable Investing Forum

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ Bloomberg จัดงาน GPF – Bloomberg Sustainable Investing Forum โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก ให้กับผู้แทนจากองค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ โดย ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ในฐานะประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาล กบข. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และวิทัย รัตนากร เลขาธิการคณะกรรมการ กบข. พร้อมด้วย Mr. Nitin Jaiswal, APAC Head of External Relations, Bloomberg ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ