เมืองไทยประกันชีวิต คว้า “Educational Service Provider of the Year 2019”

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ได้รับการคัดเลือกให้รับ รางวัล “Educational Service Provider of the Year 2019” รางวัลความสำเร็จในด้านการบริหารงานอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและตัวแทนดีเด่น จากการประกวด Asia Insurance Industry Awards 2019 ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 23 นับเป็นบริษัทประกันชีวิตจากประเทศไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลรอบสุดท้าย (Finalist) และได้รับรางวัลในสาขาดังกล่าว