ACG ร่วมให้ข้อมูล mai company snapshot ที่โนมูระ พัฒนสิน

ภานุมาศ  รังคกูลนุวัฒน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนุชนาถ  สกุลสันเทียะ ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน บมจ.ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง หรือ ACG ร่วมให้ข้อมูลในกิจกรรม mai company snapshot  ให้กับเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน ซึ่งเป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จัดทำขึ้น เพื่อให้นักลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนในรูปแบบกระชับและเข้าใจง่าย  โดยมีทีมผู้บริหาร บล.โนมูระ พัฒนสิน ให้การต้อนรับ  ณ ศูนย์ CNS คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  อาคารไทยวา