เครือเจริญโภคภัณฑ์ เดินหน้า ชู “5Rs” ลด ละ เลิก พลาสติก ปักธงทุกกลุ่มธุรกิจ

HoonSmart.com>>ภายใต้ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เครือเจริญโภคภัณฑ์เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโลก เครือฯ จึงประกาศนโยบาย บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เพื่อกำหนดทิศทางการบริหารจัดการของเสีย ทั้งจากกระบวนการผลิต และกระบวนการอื่นๆ ทุกกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ยึดถือและมีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

ปัจจุบันทุกหน่วยงานในเครือซีพีต่างขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามหลักการ ‘5Rs’ คือ การสร้างความตระหนักรู้ เพื่อให้ผู้บริโภคลดการสร้างของเสีย (Re-educate), การลดใช้พลาสติก (Reduce), การรีไซเคิลพลาสติก (Recycle), การใช้วัสดุทดแทน (Replace), และ การค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรม (Reinvent) โดยวางแผนกำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับธุรกิจของตน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้นว่า ซีพีเอฟ หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ได้ใช้บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำ ถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid) ซึ่งผลิตจากพืช (Renewable resource) และย่อยสลายได้ 100% แทนถาดพลาสติกใส PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมและไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทางชีวภาพ

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ลดการใช้พลาสติกในกระบวนการผลิตด้วยการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดขยะพลาสติกในห่วงโซ่คุณค่าทุกสายธุรกิจ ทำให้ในปัจจุบันสามารถลดการใช้พลาสติกได้มากกว่า 10,000 ตันต่อปี  นอกจากนั้นยังได้ขยายผลไปยังกิจการต่างประเทศได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชา ฟิลิปปินส์และรัสเซีย และในธุรกิจสัตว์น้ำได้นำ Q-pass tank มาใช้ที่ฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกบรรจุลูกกุ้ง ลดพลาสติกได้มากกว่า 1,600 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 3,600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

ในขณะที่ เซเว่นอีเลฟเว่น ภายใต้ บริษัท ซีพี ออลล์ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการดำเนินนโยบายลดเลิกการใช้พลาสติก ภายใต้โครงการ “ 7 Go Green ”  ‘ลดวันละถุง คุณทำได้’ ที่มีนักร้องขวัญใจมหาชน ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย เป็นพรีเซนเตอร์ ถือเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงของบริษัทฯ ที่ส่งผลกระทบในทางบวก สร้างแรงกระเพื่อมในการปฏิเสธไม่รับถุงอย่างได้ผล ด้วยการ ‘เปลี่ยนถุงเป็นเงิน’ นั่นคือ เมื่อลูกค้าปฏิเสธการรับถุง 1 ครั้ง เซเว่นฯ จะเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 20 สตางค์ ซึ่งจะรวบรวมเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังได้ร่วมกับเครือเอสซีจี และกลุ่มบริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ 7 Go Green Recycled Plastic Road เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นถนน นำร่องพื้นที่ลานจอดรถหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาสายไหม เป็นสาขาต้นแบบอีกด้วย

สำหรับ บริษัท ทรู ไลฟ์สไตล์ รีเทล นั้นเดินหน้าทำธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จะเป็นผู้ริเริ่มและผลักดันแคมเปญ “Sip Surf & Save” สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติสามารถนำมารีไซเคิลได้ ตอกย้ำแนวคิดเปลี่ยนขวดเปลี่ยนโลก พร้อมเปลี่ยนกระบวนการทำงานต่างๆ ของทรูคอฟฟี่แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลาสติกทุกเมนู เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ไบโอพลาสติก (PLA) จนถึงการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เปลี่ยนขวดน้ำดื่มพลาสติกที่จำหน่ายภายในร้านทั้งหมดเป็นกล่องน้ำกระดาษ

นอกจากนี้ เครือซีพียังได้ขยายนโยบายเดียวกันไปยังผู้มีส่วนได้เสียของเครือฯ ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตร คู่ค้า ซัพพลายเออร์ หรือผู้จัดจำหน่าย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในข้อที่ 9 Industry Innovation and Infrastructure พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม ข้อที่ 11 Sustainable Cities and Communities ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อที่ 12 Responsible Consumption and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน และข้อที่ 14 Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จากข้อมูลของธนาคารโลกเมื่อปี 2561 พบว่า ประชากรโลกได้สร้างขยะปีละมากกว่า 2,000 ล้านตัน ซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที โลกของเราจะต้องเผชิญกับของเสียเพิ่มขึ้น 70% หรือ 3,400 ล้านตันภายในปี 2593 ซึ่งขยะที่มีมากที่สุด 3 ประเภทแรก คือ อาหาร 44% กระดาษและกระดาษแข็ง 17% และ พลาสติก 12% โดย 60% ของขยะทั่วโลกมาจากเอเชียและยุโรป