การบินไทยให้บริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวบินเซนได-กรุงเทพฯ

สุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ เป็นประธานในพิธีตัดริบบิ้นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ พร้อมส่งผู้โดยสารเที่ยวบินที่ ทีจี 627 เส้นทางเซนได – กรุงเทพฯ ที่จะเดินทางไปยังประเทศไทย ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 777-300 นามพระราชทาน “ละหานทราย” ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญภาพวาดแบบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มาประดับ พร้อมประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีคาซึโกะ โคโอริ นายกเทศมนตรี เมืองเซนได และทาคูยะ อิวาอิ ประธานบริหาร ท่าอากาศยานนานาชาติเซนได ร่วมแสดงความยินดี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเซนได