SMPC ตั้งบ.ย่อยในสิงคโปร์ สยายปีกลุยลงทุนตปท.

HoonSmart.com>> “บอร์ดสหมิตรถังแก๊ส” ไฟเขียวจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในต่างประเทศ รองรับการขยายการลงทุน คาดดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

นายสุรศักดิ์ เอิบสิริสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส (SMPC) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตถังทนความดันแบบต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์หลักเป็นถังสำหรับบรรจุแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม และสำหรับใช้เป็นแหล่ง พลังงานรถยนต์ โดยจำหน่ายภายในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SMPC” รวมทั้งรับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2562 ได้มีมติอนุมัติหลักการให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ในต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

“คณะกรรมการมีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อรองรับการขยายการลงทุนต่อในกิจการต่างประเทศ เป็นการขยายฐานลูกค้า สร้างโอกาสเติบโตให้บริษัท ส่วนรายละเอียดการจัดตั้งคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 3 เดือน ตอนนี้เรามองหาประเทศใหม่ๆ ที่จะเป็นฐานการขยายกำลังการผลิต เพื่อประโยชน์ในด้านลดต้นทุนการผลิต การจัดส่งสินค้า รวมถึงประโยชน์ในด้านภาษี จากกรณีบางประเทศใช้มาตรการกำแพงภาษีที่สูงมาก เพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ”นายสุรศักดิ์ กล่าว

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนต่างประเทศและเจรจากับพันธมิตรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อก่อสร้างโรงงานใหม่ กำลังการผลิต 2.5 ล้านใบต่อปี มูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท ล่าสุดอยู่ระหว่างการเจรจาแล้ว 70-80% คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้