“โรงไฟฟ้าไซยะบุรี” เริ่มขายไฟ 29 ต.ค. CKP-GPSC-EGCO จ่อรับรู้รายได้ Q4/62

HoonSmart.com>> โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเดินเครื่องเริ่มจำหน่ายไฟ 29 ต.ค.62 ” ซีเค พาวเวอร์-โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่-ผลิตไฟฟ้า” จ่อรับรู้รายได้ไตรมาส 4 นี้

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ (CKP) แจ้งว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี แขวงไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ ที่บริษัทฯ ถือหุ้น 37.5% ของหุ้นทั้งหมดนั้น ได้เริ่มดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ทั้งนี้ บริษัทไซยะบุรี พาวเวอร์ ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลสปป.ลาว ดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี กำลังการผลิตติดตั้งรวม 1,285 เมกะวัตต์ โดยจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าให้กับกฟผ. รวม 1,220 เมกะวัตต์และจำหน่ายให้กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว 60 เมกะวัตต์

ด้านบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ถือหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ สัดส่วน 25% คิดเป็นกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ประมาณ 321 เมกะวัตต์

บริษัท ผลิตไฟฟ้า (EGCO) ซึ่งถือหุ้นในบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ สัดส่วน 12.5% เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าไซยะบุรีจะช่วยเพิ่มรายได้ที่แน่นอนให้ EGCO โดยเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาส 4 ปี 2562 เป็นต้นไป ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยและสปป.ลาวอีกด้วย