PTG เผยกาแฟพันธ์ุไทยเข้าถือหุ้น “จิตรมาส แคเทอริ่ง” 100%

HoonSmart.com>> “พีทีจี เอ็นเนอยี” ไฟเขียว “กาแฟพันธ์ุไทย” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยรับโอนหุ้น “จิตรมาส แคเทอริ่ง” จากผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวม 30% ขยับถือหุ้นเต็ม 100% หวังกำหนดทิศทางดำเนินงานคล่องตัว

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 29 ต.ค.2562 อนุมัติให้บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด (PUN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย รับโอนหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดในบริษัท จิตรมาส แคเทอริ่ง จำกัด (JTC) ซึ่งดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จากกลุ่มผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ประกอบด้วย น.ส.วรรณัตดา ขอประเสริฐ , นายปกป้อง ขอประเสริฐ ,นางสมใจ นวลฉวี ,นางรัชดา ขอประเสริฐ ,บริษัท ต้นตำรับ 1982 จำกัด รวมจำนวน 135,000 หุ้น คิดเป็น 30% โดยไม่มีการชำระค่าตอบแทน ซึ่งภายหลังการรับโอนหุ้นดังกล่าวจะทำให้ PUN ถือหุ้นใน JTC เพิ่มเป็น 100% จากเดิมราว 70%

ทั้งนี้ ตามที่บริษัท กาแฟพันธ์ุไทย (PUN) ได้ร่วมลงทุนและลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น กับผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. เพื่อร่วมจัดตั้ง JTC มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้เครือข่ายของบริษัท เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณภาพให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดตลอดเวลา ซึ่งหลังจากที่ได้มีการดำเนินธุรกิจมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนั้น บริษัทเห็นควรให้ PUN ลงทุนเพิ่มเติมใน JTC เพื่อสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น