QTC จับมือ “หัวเว่ย” จำหน่าย Solar Inverter

เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร (กลางซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนายกิตติ อัจฉริยบุญยงค์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผู้ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า ผนึกความร่วมมือทางธุรกิจร่วมกับ นายเจสัน อู๋ (กลางขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายโซลาร์อินเวอร์เตอร์ และ นายวินเซ็นต์ ชุย (ขวา) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายโซลาร์อินเวอร์เตอร์ จาก บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อแต่งตั้ง QTC เป็นผู้จัดจำหน่าย Huawei Solar Inverter ผลิตภัณฑ์แปลงไฟฟ้ากระแสตรง(DC)ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC)จากแผงโซล่าร์เซลล์ อีกหนึ่งโปรเจกต์ต่อยอดธุรกิจของ QTC พร้อมบุกตลาด Solar Roof, Solar Farm และ Floating Solar ในตุลาคมนี้ ณ หัวเว่ย เทคโนโลยี่ สำนักงานใหญ่ จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 เมื่อเร็วๆนี้