PRIME ย้ายเข้า SET 30 ต.ค.62 เร่งแก้ไขขาดทุน

HoonSmart.com>>ไพร์ม โรด เพาเวอร์เตรียมเลื่อนชั้นขึ้น SET ซื้อขายในหมวดพลังงาน โฮลดิ้งธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน  หลังเลิกธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  กำลังหาแนวทางแก้ขาดทุน ปลดเครื่องหมาย C  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ (PRIME) จะย้ายหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.2562

ในวันเดียวกันตลาดยังรับหุ้นเพิ่มทุนของ PRIME จำนวน 14,881,481,481 หุ้น เข้าซื้อขายในตลาด หลังจากที่บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจัดสรรให้กับ บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ที่ราคาหุ้นละ 0.27 บาท เมื่อวันที่ 26 ก.ค.2562 ตามแผนการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing) โดยมีธนาคารทหารไทยเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทมีทุนจดทะเบียนใหม่ 17,017,941,757 บาท พาร์หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมที่ 2,136,460,276 บาท

สำหรับ PRIME เดิมชื่อ ฟู้ด แคปปิตอล (FC) ก่อนซื้อและรับโอนธุรกิจใหม่ ของ บริษัทไพร์ม โรด โซลาร์ เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (โฮลดิ้ง) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีบริษัท ไพร์ม โรด โซลาร์ จำกัด เป็นบริษัทแกน ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยขายธุรกิจเดิมออกไป ได้แก่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และอื่นๆ

ก่อนหน้านี้ บริษัทยกเลิกแผนการแก้ปัญหาขาดทุน และติดเครื่องหมาย C โดยวิธีการรวมพาร์ 1 บาท เป็นพาร์ใหม่ 2 บาท และลดทุนเหลือพาร์ 0.50 บาท

บริษัทผลการดำเนินงานประสบปัญหาขาดทุนมานาน ในช่วง 6 เดือนปี 2562 ขาดทุนสุทธิ 36 ล้านบาท  ดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิถึง 283 ล้านบาท ขณะที่ปี 2558-2561 ขาดทุนสุทธิ 279 ล้านบาท 423 ล้านบาท 943 ล้านบาทและ 504 ล้านบาทตามลำดับ