ACE เตรียมขาย 1,018 ล้านหุ้น ช่วงราคา 4-4.40 บาท/หุ้น

HoonSmart.com>>แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ เปิดช่วงราคาเสนอขาย IPO เบื้องต้น ที่ 4.0 – 4.40 บาทต่อหุ้น เปิดนักลงทุนจองซื้อ 1, 4 – 5 พ.ย. ส่วนสถาบันรอสำรวจราคาสุดท้าย 6 พ.ย. ระดมทุนไปต่อยอดธุรกิจและชำระหนี้

นายวิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์(บล.)ทรีนีตี้ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ ( ACE) เปิดเผยว่า บริษัทแอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จะเสนอขายหุ้นจำนวน 1,018 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงโครงการที่รอการพัฒนา และชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้

นางสาววีณา เลิศนิมิตร กรรมการ บล.ไทยพาณิชย์  ในฐานะ Sole Bookrunner และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม กล่าวว่า ACE จะจัดโรดโชว์วันที่ 31 ต.ค.นี้  จากการนำเสนอข้อมูลก่อนหน้านี้ พบว่านักลงทุนมีความมั่นใจในพื้นฐานธุรกิจและอนาคตที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จึงกำหนดช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ราคา 4.0 – 4.40 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อในวันที่ 1, 4 และ 5 พ.ย.นี้ ในราคาหุ้นละ 4.40 บาท และสำรวจความต้องการจองซื้อจากนักลงทุนสถาบันเพื่อกำหนดราคาสุดท้ายในวันที่ 6 พ.ย. เพื่อเปิดจองซื้อในวันที่ 6 – 7 พ.ย.นี้

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตไฟฟ้าชีวมวลส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)รายใหญ่ในประเทศ นอกจากนี้ยังมีความสามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ เช่น โรงไฟฟ้าขยะชุมชนและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้ารูปแบบอื่น เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โดยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วจำนวน 13 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 211.18 เมกะวัตต์ มีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญาซื้อขายกับกฟภ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมทั้งสิ้น 166.5 เมกะวัตต์  ส่วนที่อยู่ระหว่างการพัฒนา อยู่ระหว่างขอคืนสัญญาขายไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 20 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 210.19 เมกะวัตต์ และมีปริมาณไฟฟ้าเสนอขายตามสัญญา PPA กับ กฟผ. และ กฟภ. รวม 168.71 เมกะวัตต์

ด้านผลการดำเนินงานปี 2559 – 2561 มีรายได้รวม 2,161 ล้านบาท 4,346 ล้านบาท และ 4,849 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 50% ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่  134 ล้านบาท 334 ล้านบาท และ 547 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ประมาณ 102%  สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้รวม 2,555 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท