ปตท.สผ. สนับสนุนสร้างอาคารผู้ป่วยแก่ รพ.ลานกระบือ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. ได้สนับสนุนการก่อสร้าง “อาคาร 36 ปี ปตท.สผ. โครงการเอส 1”  ซึ่งเป็นอาคารผู้ป่วยในหลังใหม่ ขนาด 60 เตียง รวมทั้งอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รวม 20 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ในโอกาสครบรอบ 36 ปี แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ โครงการเอส 1 โดยได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ มีกำหนดแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการในเดือนมิถุนายน 2563