KTIS ได้ฤกษ์ลงเสาเข็มเดินหน้าโครงการผลิตภาชนะชานอ้อย

ผู้บริหารกลุ่ม บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น (KTIS) โดย ทันตแพทย์ประเสริฐ ศิริวิริยะกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม KTIS (ที่ 7 จากขวา) สมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน้ำตาล (ที่ 6 จากซ้าย) อภิชาต นุชประยูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวภาพ (ที่ 5 จากซ้าย) และทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ KTIS 3 (ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมพิธีลงเสาเข็มเอกมงคลฤกษ์ เริ่มเดินหน้าโครงการผลิตภาชนะจากเยื่อชานอ้อย (Pulp Mold) มูลค่าโครงการ 1,300 ล้านบาท ของบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด หรือ EPAC ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่ม KTIS โดยบริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (กลุ่ม KTIS ถือหุ้น 100%) กับบริษัทยูเรเซีย ไลท์ อินดัสตรี อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จากประเทศจีน