ตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้สื่อมวลชนจันทบุรี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมโครงการ Happy Media, Happy Money เสริมสร้างทักษะด้านการวางแผนการเงินและการออมให้แก่สื่อมวลชนในจังหวัดจันทบุรี รวมถึงทักษะการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้รับสารในปัจจุบัน โดยมี พงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดงาน มีสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมกว่า 50 ราย เมื่อ 22 ต.ค. 2562 ณ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จ. จันทบุรี