ทีเอ็มบี รับมอบเงินบลจ.ทหารไทย 1.5 ลบ.หนุนโครงการไฟ-ฟ้า

ปิติ ตัณฑเกษม (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี รับมอบเงินสนับสนุนกว่า 1.5 ล้านบาท จาก ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย หรือ ทีเอ็มบีเอเอ็ม อีสท์สปริง เพื่อสนับสนุนโครงการไฟ-ฟ้า ในการสร้างสรรค์กิจกรรมและพัฒนาศักยภาพ พร้อมจุดประกายเยาวชนและชุมชน เพื่อส่งพลังแห่งการให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดยเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจาก 10% ของค่าบริหารจัดการ (Management Fee) กองทุนรวมหุ้นทีเอ็มบีธรรมมาภิบาลไทย พร้อมได้รับมอบเงินสนับสนุนที่งาน “FAI-FAH ART FEST 2019 เด็กธรรมดา…คือสิ่งที่สวยงาม” ณ ทีเอ็มบี สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เมื่อเร็วๆนี้