ADB ซื้อกรีนบอนด์ EA 3 พันลบ. ลงทุนโครงการหนุมาน

อมร ทรัพย์ทวีกุล (คนที่ 5 จากซ้ายมือ) กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ หรือ (EA) และคริสโตเฟอร์ ธีม (คนที่ 4 จากซ้ายมือ) รองผู้อำนวยการสำนัก ปฏิบัติการภาคเอกชน ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบี ทำการลงนามในข้อตกลงซื้อขายหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Bond) มูลค่า 3 พันล้านบาท หรือ 98.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เอดีบีร่วมลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย ทั้งนี้เมื่อนับรวมกับหุ้นกู้ ที่ EA ได้ออกไปเมื่อเดือน ก.ค. 3 พันล้านบาท และเดือน ส.ค. 4 พันล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1 หมื่นล้านบาท ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก Climate Bond Initiative (CBI) รวมเป็น Green Bond ทั้งสิ้น 1 หมื่นล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ทั้งหมดนำไปใช้ชำระค่าใช้จ่ายลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน จ.ชัยภูมิ ขนาด 260 เมกะวัตต์