“อรอร อัครเศรณี” เก็บหุ้น MAX เพิ่ม 0.5025% ขยับถือ 5.0418%

HoonSmart.com>> “อรอร อัครเศรณี” เก็บหุ้น MAX เข้าพอร์ตเพิ่ม 0.5025% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0418%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นางสาว อรอร อัครเศรณี ได้มาหุ้นของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น (MAX) เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.5025% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0418% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านราคาหุ้น MAX ในวันทำรายการ 18 ต.ค.ที่ผ่านมา เปิด 0.01 บาทและขึ้นไปแตะสูงสุด 0.02 บาท ก่อนย่อตัวลงปิด 0.01 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 3.14 ล้านบาท

ขณะที่ราคาหุ้นล่าสุด 22 ต.ค.62 เคลื่อนไหวแคบๆ เวลา 11.49 น. อยู่ที่ 0.02 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 1.02 ล้านบาท