BFIT พุ่ง 12% รับกำไรไตรมาส 3 กว่า 322 ลบ. โต 192%

HoonSmart.com>> นักลงทุนแห่เก็งกำไรหุ้น BFIT หนุนราคาพุ่งแรง 12% หลังโชว์งบไตรมาส 3/62 กำไร 322 ล้านบาท เติบโต 192% หนุน 9 เดือนกอดกำไรเกือบ 400 ล้านบาท รายได้สินเชื่อโต หนี้สงสัยจะสูญลดลง บล.เคทีบี ชี้ผลดี SAWAD บริษัทแม่ แนะนำ “ซื้อ” เป้า 66 บาท

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น BFIT (บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์) เช้าวันที่ 22 ต.ค.2562 ราคาเปิดพุ่ง ณ เวลา 10.16 น. อยู่ที่ 31.25 บาท เพิ่มขึ้น 3.25 บาท หรือ 11.61% มูลค่าการซื้อขาย 110.92 ล้านบาท จากราคาเปิด 31 บาท เพิ่มขึ้น 3 บาทและย่อตัวลงไปแตะต่ำสุด 30.75 บาท ก่อนปรับตัวขึ้นไปแตะสูงสุด 31.75 บาท

ด้านราคาหุ้น SAWAD ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ราคาอยู่ที่ 63.75 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท หรือ 1.59% มูลค่าการซื้อขาย 33.67 ล้านบาท โดยบล.เคทีบี (ประเทศไทย) คาด SAWAD ได้ผลดีจากกำไร BFIT พุ่ง แนะนำซื้อ SAWAD ราคาเป้าหมาย 66 บาท

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 มีกำไรสุทธิ 321.60 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.58 บาท เพิ่มขึ้น 191.76% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 110.23 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.20 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2562 กำไรสุทธิ 391.82 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.71 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 308.28 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.56 บาท

ในงวดไตรมาส 3/2562 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจํานวน 265.26 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจํานวน 212.89 ล้านบาท และการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจํานวน 52.37 ล้านบาท

บริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ 212.12 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นจาก 16,144.94 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2561 เป็น 19,588.97 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 21.33% และมีการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (Repo) จํานวน 1.83 ล้านบาท เป็นผลจากขนาดการทําธุรกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561

นอกจากนี้มีการลดลงของรายการหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 44.58 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้นํามูลค่าของหลักประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี้ก่อนการกันเงินสํารอง ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องกับแนวนโยบายการจัดชั้นและการกันสํารองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย