TOP ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนภาคใต้

วิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บริษัท ไทยออยล์ ส่งมอบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่า 1,000,000 บาท ให้แก่ ร.ต.อ.สมศักดิ์ หนูภักดี  ครูใหญ่ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อถวายเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 และผู้บริหาร บริษัท นครพลังงาน ร่วมเป็นเกียรติ